Over ons

Toen theater 'De Beun' in 1981 werd geopend, gaf de gemeente elk jaar 50.000 gulden om beroepsvoorstellingen mogelijk te maken. De gemeenteraad maakte in 1999 een einde aan die subsidiëring. Professionele podiumkunst dreigde uit Heiloo te verdwijnen. Een comité o.l.v. wijlen mevrouw Bos-Fiolet kwam in het geweer. Met morele steun van bekende artiesten als Mary Dresselhuys en Freek de Jonge werd 'De Vrienden van De Beun' opgericht, een stichting van vrijwilligers. Wij organiseren nu ongeveer 25 voorstellingen door beroepsartiesten per jaar.


De Stichting krijgt (financiële) steun van ruim 800 donateurs, Vrienden geheten, die een minimumdonatie van € 12,50 per jaar overmaken en zo’n 50 Heilooër bedrijven (Steunpilaren). Ook ontvangen wij incidenteel bijdragen van culturele fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Taqa Cultuurfonds en het Rabobank Coöperatiefonds. Klik hier om meteen Vriend te worden (via het bestelformulier) of hier om er meer over te lezen. Of klik hier om onze Steunpilaren te zien of u daarvoor aan te melden.

 

De organisatie

 

'De Vrienden' zijn (alleen) verantwoordelijk voor de voorstellingen van beroepsartiesten in De Beun. Daartoe huren wij het theater van de exploitant van het gebouw, de Stichting Theater De Beun, waarbij de theatermanager Hans van Beenen in dienst is.

Voor speciale wensen met betrekking tot uw zitplaats kunt u contact opnemen met de kassa: 072 533 3156. Voor vragen over de toewijzing van kaarten voor 'onze' voorstellingen zullen zij u echter doorverwijzen naar ons secretariaat of ons steunpunt 06 3910 1684.

 

De vrijwilligers

 

De Stichting Vrienden van de Beun floreert dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

 

Ons bestuur bestaat momenteel uit:

Henriëtte van Holland-de Jong, voorzitter

Daniëlle Bijleveld, secretaris

Henk Leering, penningmeester
Geri de Boer, lid
(vacature), lid 

 

Het bestuur laat zich voor de inhoudelijke keuzes van de voorstellingen bijstaan door een programmacommissie:

Lars Andersson

Ans Zuurbier

Marlise Mantel-Koppen

Madou Klaase Buwalda

Lammert Mesken

Johan de Jong

 

De programmagids wordt samengesteld door

Kitty Hoogland en Marco Stoorvogel, elk jaar bijgestaan door een ad-hoccommissie.

 

Voor de kaartadministratie zorgt Ria Bierman.

 

De commissie publiciteit bestaat uit:

Geri de Boer

Marco Stoorvogel

Ciska Mulder

 

André Ebbe en Ciska Mulder zorgen voor de verspreiding van het publiciteitsmateriaal.

 

De website is gemaakt door Muismedia/Paul de Boer en wordt bijgehouden door Geri de Boer. 


Adviseur voor de automatisering is André Ebbe.

 

Lammert Mesken onderhoudt de contacten met Steunpilaren en adverteerders in de programmagids.


Sjoerd de Boer verzorgt de borderellen.

 

De donateursadministratie wordt verzorgd door Lia Beck.

 

Alle bovengenoemde vrijwilligers plus Adrie Goets en Thea Welbergen zijn ook regelmatig actief als zaalwacht en bij het bezorgen van kaarten of andere post.


Er fungeert een kascommissie bestaande uit Gerrit Eveleens en Ton Oudejans; beiden zijn ex-vennoten van KPMG. De kascommissie beoordeelt jaarlijks de financiële verslaglegging en interne controle en geeft adviezen onder meer over de administratieve organisatie; de commissie brengt een rapport uit aan het bestuur.


 

lees meer

 


Het bestuur, v.l.nr. Henk Leering (penn.), Henriëtte van Holland-de Jong (voorz.), Roelof Bos (oud-voorz.), Geri de Boer, Daniëlle Bijleveld (secr.)

Foto: Tineke Leering
Bijna alle vrijwilligers bij elkaar!

Vriend worden
Steunpilaar worden


Realisatie: Muismedia | Design: Kaandorp Communicatie