Vrienden van De Beun

 

 

De Stichting Vrienden van de Beun organiseert jaarlijks 20 à 25 voorstellingen door beroepsartiesten in Theater De Beun.

 

Toen de gemeenteraad in 1999 een einde maakte aan de subsidiëring van het theater, dreigden de professionele podiumkunsten uit Heiloo te verdwijnen. Een groep Heilooënaren kwam daartegen in het geweer. Met morele steun van bekende artiesten als Mary Dresselhuys en Freek de Jonge werd de Stichting Vrienden van De Beun opgericht, die volledig uit vrijwilligers bestaat. 


De Stichting krijgt (financiële) steun van ruim 800 donateurs, Vrienden geheten, die een minimumdonatie van € 12,50 per jaar overmaken en van zo’n 50 Heilooër bedrijven (Steunpilaren), die minimaal € 50 per jaar bijdragen. Ook krijgen we incidenteel bijdragen van culturele fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Taqa Cultuurfonds en het Rabobank Coöperatiefonds.

 

Wilt u ons ook steunen? Klik dan hier om meteen Vriend te worden (via het bestelformulier) of hier om er meer over te lezen. Of klik hier om onze Steunpilaren te zien of hier om aan te geven dat u Steunpilaar wilt worden.

 

 

De organisatie

 

De Vrienden zijn (alleen) verantwoordelijk voor de voorstellingen door beroepsartiesten in De Beun. Daartoe huren wij het theater van de exploitant van het gebouw, momenteel de gemeente Heiloo, waarbij de theatermanager Hans van Beenen in dienst is. 

 

De vrijwilligers

De Stichting Vrienden van de Beun floreert dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

 

Ons bestuur bestaat momenteel uit:

Henriëtte van Holland-de Jong, voorzitter

Daniëlle Bijleveld, secretaris

Henk Leering, penningmeester
Geri de Boer, lid
Anjo Klinkenberg, lid 

 

Het bestuur laat zich voor de inhoudelijke keuzes van de voorstellingen bijstaan door een programmacommissie:

Lars Andersson

Ans Zuurbier

Madou Klaase Buwalda

Lammert Mesken

Johan de Jong

 

De theatergids wordt samengesteld door

Kitty Hoogland en Marco Stoorvogel, elk jaar bijgestaan door een ad-hoccommissie.

 

Voor de kaartadministratie zorgt Ria Bierman.

 

De commissie publiciteit bestaat uit:

Geri de Boer

Marco Stoorvogel

Ciska Mulder

Femke Waasdorp

 

André Ebbe en Ciska Mulder zorgen voor de verspreiding van het publiciteitsmateriaal.

 

De website is gemaakt door Muismedia/Paul de Boer en wordt bijgehouden door Geri de Boer. 


Adviseur voor de automatisering is André Ebbe.

 

Lammert Mesken onderhoudt de contacten met Steunpilaren en adverteerders in de programmagids.


Sjoerd de Boer verzorgt de borderellen.

 

De donateursadministratie wordt verzorgd door Lia Beck.

 

Alle bovengenoemde vrijwilligers plus Adrie Goets zijn ook regelmatig actief als zaalwacht en bij het bezorgen van kaarten of andere post.


Er fungeert een kascommissie bestaande uit Gerrit Eveleens en Ton Oudejans; beiden zijn ex-vennoten van KPMG. De kascommissie beoordeelt jaarlijks de financiële verslaglegging en interne controle en geeft adviezen onder meer over de administratieve organisatie; de commissie brengt een rapport uit aan het bestuur.

 

Visie en verantwoording 

Lees meer over "Visie en verantwoording"

Vriend worden
Steunpilaar worden

UW GEGEVENS

Wilt u eventuele veranderingen in uw NAW-gegevens (ook een nieuw e-mailadres!) aan ons doorgeven? Dat kan hier. Zo helpt u ons onze gegevens up-to-date te houden. Bij voorbaat dank!

 

KRIJGT U ONZE MAILS EN NIEUWSBRIEVEN NIET?

Controleer dan eerst of ze misschien in uw spambox (map ongewenste mail) terechtkomen. Vooral bij gmail en hotmail komt dit regelmatig voor. U kunt ons in uw instellingen als veilige afzender aanmerken. Hoe dat moet, is afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.

 

SPECIALE ZITPLAATS NODIG?

Voor speciale wensen met betrekking tot uw zitplaats kunt u contact opnemen met de kassa: 072 533 3156 (ca. een uur voor voorstellingen geopend).

 

GIDS

Hieronder vindt u de theatergids 2017-2018 als pdf. U opent hem door er dubbel op te klikken. Via uw rechter muisknop kunt u hem ook downloaden of als bladwijzer opslaan.

 

VRAGEN OVER KAARTEN?

Voor vragen over de toewijzing van kaarten voor voorstellingen die georganiseerd zijn door de Vrienden van de Beun kunt u hier een mailtje sturen of bellen met ons steunpunt, tel. 06 3910 1684.

 

KAARTEN WEL OF NIET RETOUR?

Wie kaarten voor een uitverkochte voorstelling heeft, maar bij nader inzien toch niet gaat, kan deze kaarten tot een week voor de voorstelling kosteloos teruggeven, dan kunnen wij er iemand anders een plezier mee doen. Let op: dit geldt alleen voor uitverkochte voorstellingen en alleen tot een week voor de voorstelling (daarna alleen als er een wachtlijst voor die voorstelling is; dat kunt u navragen via steunpunt@vriendenvandebeun.nl).

Kaarten voor niet-uitverkochte voorstellingen kunnen we niet terugnemen, sorry. 


OP WACHTLIJST OF NIET?

Mensen die in het voorseizoen kaarten hadden gereserveerd maar die niet hebben gekregen omdat er te veel aanvragen waren, komen automatisch op de wachtlijst. Daarna kan de wachtlijst in de loop van de tijd worden aangevuld. Voor sommige voorstellingen is de lijst al zo lang dat het geen zin heeft om u er nog op te laten zetten. Maar vaak is een voorstelling maar nét uitverkocht, en maakt u wel degelijk een goede kans op kaarten als u op de wachtlijst gaat staan. Neem daarvoor gerust contact op met steunpunt@vriendenvandebeun.nl.

 

LOSSE KAARTVERKOOP

Behalve via het bestelformulier op deze site kunt u ook kaarten voor onze voorstellingen kopen bij onze vaste verkoopadressen: de Bibliotheek Heiloo, de vestiging van De Schrijverij in het Stationscentrum en ’t Trefpunt (Stichting Welzijn). En natuurlijk bij het theater zelf, tijdens de openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur en tijdens voorstellingen.

NIEUWS EN NIEUWSBRIEF

Actueel nieuws over onze voorstellingen vindt u op de homepage van het theater en op onze eigen nieuwspagina.

 

Lees hier onze meest recente nieuwsbrieven:

 

 

 

 

 Onze voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt door:
Realisatie: Muismedia | Design: Kaandorp Communicatie