Zo wordt u Vriend van de Beun

Onze slogan is 'Kleinkunst in Heiloo, een kleine kunst'. Daarmee bedoelen we dat de organisatie van voorstellingen door beroepsartiesten in Heiloo blijvend mogelijk is als voldoende inwoners uit Heiloo en omgeving ons steunen. Op het ogenblik hebben we meer dan 800 'Vrienden' achter ons staan.

 

Zij vinden het leuk en gemakkelijk om dicht bij huis naar het theater te (kunnen) gaan. Op de foto is te zien dat het in de foyer van De Beun vaak ook gezellig druk is.

 

Wie Vriend is, steunt het doel om professionele podiumkunst blijvend voor Heiloo te behouden. Maar niet alleen dat. Vrienden hebben ook voordeeltjes:

 

- u krijgt het jaarlijkse programmaboekje eerder dan niet-Vrienden

- u heeft tot 1 juli voorrang bij het reserveren van toegangskaarten (maximaal 4 kaarten per voorstelling per vriendencode);

- enkele malen per jaar krijgt u op uw e-mailadres onze Nieuwsbrief toegestuurd.

 

Vriend worden

 

Tijdens elke Vrienden-voorstelling (dus voorstelling door beroepsartiesten) is een van onze bestuursleden in de foyer van De Beun aanwezig. U kunt aan de Vrienden-tafel terecht met vragen over onze activiteiten en u kunt zich opgeven als Vriend. Maar natuurlijk kunt u zich ook aanmelden via ons e-mailadres of per post (zie hieronder). In alle gevallen ontvangt u vervolgens een acceptgiroformulier van ons waarmee u de minimumdonatie van € 12,50 per jaar kunt overmaken. En zodra wij die hebben ontvangen, bent u ook Vriend van de Beun!

 

Ons mailadres is: secr@vriendenvandebeun.nl

Ons postadres is: Postbus 79, 1850 AB Heiloo

 

Ons bezoekadres is: Bayershoffweg 20, 1852 BB Heiloo

 

Ons telefonisch steunpunt is: 06 3910 1684. 
Onze voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt door: